Być rodzicem

Back to School: Pray Against School Molestment and Rejection

W tym artykule rozwijam dwa tematy modlitewne, które omówiliśmy w artykule „Zamykanie dzieci w modlitwie”. 1-Módlcie się za ich ochronę przed zastraszaniem w szkole Po powrocie do szkoły ważne jest, aby modlić się o ich ochronę przed wypadkami, ale także przed zastraszaniem w języku angielskim.

Czytaj Więcej